Certifikat bonitetne pouzdanosti

Certifikat bonitetne pouzdanosti je dokument koji izdaje LRC d.o.o. privrednim subjektima na osnovu stručne analize finansijskih izvještaja i ostalih ekonomskih parametara za koje je moguće procijeniti visok stepen vjerovatnoće da se radi o finansijski pouzdanom partneru.

Prema stručnom mišljenju i analizi izdavaoca certifikata LRC d.o.o., nosilac certifikata bonitetne pouzdanosti je sa stanovišta raspoloživih sredstava i finansijske situacije kao i trenutnih
poslovnih aktivnosti pouzdan privredni subjekt, za koji postojeći i budući poslovni partneri mogu s velikim stepenom pouzdanosti pretpostaviti da u budućem kratkoročnom vremenskom periodu od najmanje jedne godine ne bi trebao biti podložan značajnijim finansijskim problemima ili poteškoćama koje mogu izazvati poduzimanje mjera koje u značajnoj mjeri mogu utjecati na poslovanje predmetnog subjekta.

Certifikat boniteta potvrđuje da su finansijsko stanje i opće poslovanje iznad prosjeka i da se nosilac Certifikata boniteta nalazi među 12,9% najpouzdanijih kompanija u Bosni i Hercegovini.

Brošuru certifikata bonitetne pouzdanosti možete skinuti OVDJE

O LRC-u

LRC d.o.o. na tržištu Bosne i Hercegovine već 16. godinu prikuplja i analizira informacije o kompanijama, s posebnim naglaskom na njihove finansijske rezultate i likvidnost, a u protekle tri godine aktivno radi i na bonitetnom ocjenjivanju kompanija.

Koji se kriteriji uzimaju za dodjelu certifikata?

Pravno lice, da bi bilo kvalificirano za nosioca Certifikata bonitetne pouzdanosti, mora ispunjavati sve od postavljenih uvjeta:


 • Pravno lice mora biti subjekt registriran u Bosni i Hercegovini i ne smije biti u procesu stečaja ili likvidacije;
 • Pravno lice mora biti subjekt koji je predao finansijske izvještaje nadležnoj agenciji za posljednje dvije godine;
 • U toku posljednje izvještajne godine pravno lice mora ostvariti prihode od najmanje 100.000,00 KM
 • U posljednjoj izvještajnoj godini pravno lice ne smije imati prikazan gubitak iznad visine kapitala;
 • Pravno lice posljednje dvije izvještajne godine posluje uz ostvarenu dobit;
 • U momentu izdavanja certifikata pravno lice nije imalo blokiranih bankovnih računa u periodu od jedne godine, čak ni za period od jednog dana;
 • U skladu s metodologijom ocjenjivanja finansijskog statusa u okviru Business Intelligence System-a pravno lice imalo je najnižu ocjenu 4 ili 5;
 • Pravno lice sa ocjenom boniteta 4 mora imati povećanje prihoda i broja uposlenih;
 • Za pravno lice sa ocjenom boniteta 4, tekuće obaveze ne smiju iznositi više od 50% ostvarenih prihoda za posljednju izvještajnu godinu;

Ocjena finansijskog statusa

Ukupna ocjena finansijskog statusa kompanije urađena je na osnovu dinamičkih i statičkih pokazatelja, tj. ocjene pokazatelja o finansijskoj poziciji i finansijskom rezultatu.

Za samu ocjenu korišteno je osam različitih pokazatelja koji se izračunavaju na osnovu vrijednosti stavki iz godišnjih finansijskih izvještaja - bilansa stanja i bilansa uspjeha. Neki od pokazatelja su standardni pokazatelji (npr. tekući i ubrzani pokazatelj te ROA i ROE), dok su neki specifični i izvedeni te obuhvataju više stavki finansijskih izvještaja.

Osnova za izradu su historijski rezultati posljednjeg izvještajnog perioda i očekivani trendovi. U obzir se uzimaju, uvjetno rečeno, tri godine – prethodna, tekuća (posljednja izvještajna) poslovna godina, kao i projekcija pokazatelja za narednu godinu na osnovu historijskih rezultata.

Koju korist imaju kompanije dobivanjem certifikata?

Cilj projekta je da kompanijama koje su to svojim poslovnim rezultatima dokazale omogućimo da imaju neovisnu i mjerljivu ocjenu svog tržišnog kredibiliteta, kako bi bile prepoznate kao poželjni poslovni partneri.

 • Bonitetnim certifikatom pouzdanosti se neovisno i mjerljivo demonstrira tržišni kredibilitet kompanije;
 • Bonitetni certifikat pouzdanosti predstavlja izvrstan alat za promotivne aktivnosti kompanije;
 • Bonitetni certifikat pouzdanosti Vam daje priliku da uspješnost kompanije marketinški aktivno iskomunicirate, na webu , e-mail potpisu, memorandumu, uredu ili u predvorju kompanije;
 • Ojačajte vaš pregovaračku poziciju s bankama, investitorima i dobavljačima;
 • Bonitetni certifikat pouzdanosti je potvrda Vaše stabilnosti, ali i signal potencijalnim uposlenicima;
 • Bonitetni certifikat pouzdanosti se izdaje na engleskom jeziku kako bi poslužio kao referenca i u komunikaciji sa inostranim kompanijama, investitorima, dobavljačima i sl.

Traženi certifikat ne postoji u bazi ili je istekao!